Menu:

Leerlingenparlement 2016-2017

Leerlingenparlement 2016-2017

Elk jaar wordt er een leerlingenparlement verkozen uit de leerlingen van het 5de en 6de leerjaar. De verkozenen zetelen voor het lopende schooljaar in het leerlingenparlement en vergaderen een aantal keren per schooljaar met de zorgcoördinator en de directie. Alle kinderen van de school mogen voorstellen doen aan het leerlingenparlement. Initiatieven die voortvloeien uit deze vergaderingen komen ten goede aan alle leerlingen van de school. Het leerlingenparlement zal de drempel tussen leerling, leerkracht en school verlagen. Tevens wordt er op die manier ook gewerkt aan de leergebied - overschrijdende eindtermen: sociale vaardigheden.

Voor het schooljaar 2016-2017 zetelen volgende leerlingen in het leerlingen-parlement:

Hendrik Poppe (5A), Lars Vincken (5B), Jill Jacobs (5C), Wout Stulens (6A) en Lucas Van Gerven (6B).